Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16049/16050
Thác bản bia xã Phụ Long tổng Đông Mặc huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định 南定省美祿縣東墨總輔隆社, sưu tầm tại đền Quốc tử giám xã Phụ Long tổng Đông Mặc huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 2 mặt, khổ 70 x 125 cm, gồm 28 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 700 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 9 (1934).
Người soạn: Phan Đình Hòe 潘廷槐; học vị: Cử nhân khoa Canh Tí; chức vị: Tổng đốc, trí sĩ đặc thụ Thượng thư Tư thiện đại phu.
Chủ đề :- Công văn triều đình (sắc, lệnh, chỉ dụ).
– Hành trạng, công tích nhân vật.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Ghi về tiểu sử và công đức của Đoan Túc tôn thần, họ Trần tự Trực Đạo người xã Phụ Long huyện Mĩ Lộc. Ông sinh năm Vĩnh Hựu thứ 1 (1735), đỗ Cống cử, được bổ chức Quốc tử giám Giám sinh, làm Tri huyện huyện Vĩnh Khang. Lúc sinh thời, ông có nhiều công đức với dân làng… Sau khi ông mất, dân làng dựng miếu thờ. Ngôi miếu linh thiêng, cầu khấn ứng nghiệm. Năm Duy Tân thứ 4 (1910) dân làng bị bệnh dịch đến lễ ở miếu, được phù trợ qua khỏi. Từ đó càng nhiều người đến cúng, lại được triều đình ban sắc phong vào năm Khải Định thứ 2 (1917) phong là Dực bảo Trung hưng Linh phù Tôn thần, năm Khải Định thứ 9 (1924) phong là Đoan túc Tôn thần. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)