Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16965
Thác bản bia sưu tầm tại đền Bạch Bố phố Hàng Đào tỉnh Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 26 x 42 cm, gồm 3 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 50 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Thần vị ông Nguyễn Quang Xán, Hậu thần đời Tiền Lê. Có ghi chức vụ ông đã kinh qua lúc sinh bình: Thị nội thư tả binh phiên, Câu kê, Mậu lâm lang, Cổ pháp điện thiếu khanh, Thái bộc tự khanh, tước Cổn Trung tử.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)