Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16967
Thác bản bia sưu tầm tại đền Bạch Bố phố Hàng Đào tỉnh Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 33 x 55 cm, gồm 13 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Họ tên những người đóng góp xây đình vũ ở đền Bạch Bố phố Hàng Đào, Hà Nội năm Nhâm Thân: Nguyễn Bá Chiêm 5 quan, Nguyễn Gia Tích 1 quan v.v… (gồm 122 người đóng góp 310 quan tiền cổ). Trong đó có 4 người đóng 160 quan nên được bầu làm Hậu thần.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)