Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16991
Thác bản bia sưu tầm tại đình thôn Thanh Hà phố Mới Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 39 x 56 cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 17 (1864).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Văn chỉ bản thôn đặt ở phía ngoài Long thành, phía nam sông Nhị Hà, xuân thu nhị kì cúng tế Khổng Tử. Trải qua năm tháng nhà bị nghiêng đổ, bản thôn muốn sửa nhưng không đủ tiền. Bà Trần Thị Hòa cúng 300 quan tiền, thôn cảm kích bầu bố mẹ bà làm Hậu thần, có ghi họ tên, ngày giỗ của Hậu thần.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)