Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20917
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Một Cột, Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 19 x 29 cm, gồm 10 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 220 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Trị thứ 3 (1665).
Người soạn: Lê Tất Đạt 黎必達; chức vị: Hòa thượng.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bia kể lại lai lịch của chùa. Cao Biền đời nhà Đường đã dựng 1 cái cột trong hồ, bên trên làm 1 cái cầu nhỏ thờ Phật Quan Âm. Đến đời Lý nhân theo đó mà dựng chùa. Đến đời Lý Thánh Tôn thường đến đây cầu tự, 1 đêm mộng thấy Phật Quan Âm bế một đứa trẻ đặt vào lòng nhà vua. Tháng đó Hoàng Thái Hậu có mang, nhà Vua bèn cho xây thêm chùa Diên Hựu ở bên phải chùa Một Cột.
Ghi chú:Bản chép tay sao lại.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)