Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề Kí hiệu:16479
Thác bản bia sưu tầm tại văn miếu Thừa Thiên (nay thuộc TP. Huế tỉnh Thừa Thiên Huế).
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 115 cm, gồm 15 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Ghi họ và tên, quê quán của 12 vị đỗ Tiến sĩ khoa Kỉ Dậu niên hiệu Tự Đức thứ 2 (1849), trong đó có Đỗ Duy Đề, Lê Đình Diên đỗ Đệ nhị giáp và đỗ Tam giáp là: Trần Huy Côn, Phan Sĩ Thúc, Nguyễn Thành Doãn, Hoàng Đình Chuyên, Ngô Tòng Nho, Phạm Văn Khuê, Nguyễn Phùng Dục, Chu Duy Tân,…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)