Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 19533/19534
Thác bản bia sưu tầm tại đền Phượng Sơn xã Kiệt Đặc tổng Kiệt Đặc huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 38 x 76 cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 350 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng Giáp Thìn (1784).
Người soạn: Lê Đàn Tín黎亶信; quê quán: xã Hương La huyện Yên Phong; học vị: Tiến sĩ khoa Ất Mùi ; chức vị: Thanh hình Hiến sát sứ xứ Hải Dương.
Người viết: Dương Lê Hiệp 楊黎洽; quê quán: Bắc Hải Gia Hào???; chức vị: Văn tuyển Thị nội văn chức, Tri huyện Bảo Lộc.
Chủ đề:
Hành trạng, công tích nhân vật
Tóm lược nội dung:
Ghi việc vào năm Cảnh Hưng Quí Mão (1783) tác giả khi ấy giữ chức Hiến sát sứ Hải Dương cùng với Tham tụng Bùi Huy Bích cùng đến thăm Chu Văn Trinh tiên sinh ẩn cư trên núi Kiệt Đặc huyện Chí Linh. Khắc vào bia ghi sự việc, đồng thời miêu tả nơi đây là chốn non nước hữu tình rất đáng để thưởng lãm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)