Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 19798
Thác bản bia xã Hoạch Trạch huyện Đường An phủ Bình Giang 平江府唐安縣穫澤社, sưu tầm tại chùa xã Hoạch Trạch tổng Bình An phủ Bình Giang tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 24 x 35 cm, gồm 10 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 200 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 15 (1862).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Bản xã tu sửa đình vũ chi phí tốn kém, nay có bà Trần Thị Hai người trong xã nguyện xuất của riêng số tiền là 120 quan và 2 mẫu ruộng để trợ giúp chi phí. Bản xã đồng lòng để bà Hai được gửi giỗ tại bản chùa, ssau khi bà qua đời sẽ giao đủ số ruộng cho bản xã chỉnh biện đồ chay cúng tế như nghi thức. Ghi vị trí ruộng gửi giỗ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)