Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16014
Thác bản bia xã Đại Đồng châu Thu Vật phủ Yên Bình 安平府收物州安平府, sưu tầm tại đền xã Đại Đồng tổng Đại Đồng phủ Yên Bình tỉnh Tuyên Quang.
Thác bản 1 mặt, khổ 25 x 27 cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 44 (1782).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Xây dựng, trùng tu di tích.
– Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Ngày 24 tháng 10 năm Cảnh Hưng thứ 44 (1782) toàn dân xã Đại Đồng châu Thu Vật phủ Yên Bình khắc biển đồng ghi duệ hiệu các vị linh thần phụng thờ ở đền của xã: Đức vua Linh ứng Anh liệt đại vương, Đức vua Chàng Hai đại vương, Đức vua Chàng Ba đại vương, Đức vua Đương cảnh Thành hoàng đại vương.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)