Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 20526
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Minh Đường xã Cập Thượng tổng Cập Nhất huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương.
Thác bản 1 mặt, khổ 48 x 40 cm, gồm 4 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 20 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Diên Thành thứ 5 (1582).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Mỹ thuật.
Tóm lược nội dung:
Bức họa chạm rồng và hoạt tiết (có đề tên người tạo nhưng chữ bị mờ) ở lư hương chùa Minh Đường.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)