Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16046
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Diên Long xã Phụ Long tổng Đông Mặc huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 27 x 51 cm, gồm 8 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 150 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 15 (1940).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc bà Trần Thị Tý người trong xã cúng 8 sào ruộng tư vào chùa Diên Long để gửi giỗ cho mẹ và vợ chồng bà. Kê tên người được gửi Hậu là Nguyễn môn Trần Thị Di hiệu Diệu Minh giỗ ngày 11 tháng 5, Nguyễn nhất lang húy Xuân Thiệp giỗ ngày 12 tháng 12, Nguyễn môn Trần Thị Tý hiệu Diệu Hương. Ghi vị trí

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)