Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16071
Thác bản bia xã Vụ Bản huyện Mĩ Lộc phủ Thiên Trường 天長府美祿縣務本社, sưu tầm tại chùa Cảnh Phúc xã Vụ Bản tổng Mĩ Trọng huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 33 x 55 cm, gồm 6 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 180 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: năm Mậu Tí.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc bà Trần Thị Khai hiệu Diệu Thành người xã Vụ Bản tổng Mĩ Trọng huyện Mĩ Lộc phủ Xuân Trường cúng cho làng 2 sào ruộng tự tại xứ Đồng Sau và 60 quan tiền để gửi giỗ cho cha mẹ. Dân làng ghi nhận và định lệ thờ cúng về sau. Ngày giỗ của cha mẹ bà là 15 tháng 10 và 20 tháng 6.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)