Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16072
Thác bản bia xã Vụ Bản tổng Mĩ Trọng huyện Mĩ Lộc phủ Thiên Trường 天長府美祿縣美重總務本社, sưu tầm tại chùa Cảnh Phúc xã Vụ Bản tổng Mĩ Trọng huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 59 cm, gồm 7 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 150 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 10 (1898).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc bà Trần Thị Như và chồng là Nguyễn Đức Nhuận người xã Vụ Bản tổng Mĩ Trọng huyện Mĩ Lộc phủ Xuân Trường nghĩ đến công sinh thành của cha mẹ, đã cúng cho làng 5 sào ruộng và 50 quan tiền để gửi giỗ cho cha mẹ. Dân làng ghi nhận và định lệ thờ cúng về sau.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)