Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16150
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Phúc Lâm xã An Trạch tổng Mĩ Trọng huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 30 x 55 cm, gồm 8 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 20 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ghi họ và tên chư vị được cúng giỗ tại chùa Phúc Lâm như: Trần Văn Mao giỗ ngày 7 tháng 11, Nguyễn Thị Muộn giỗ ngày 24 tháng 1, Nguyễn Văn Ngự giỗ ngày 28 tháng 8, Nguyễn Thị Nghĩa giỗ ngày 17 tháng 11, Trần Văn Thân giỗ ngày 4 tháng 4, Nguyễn Thị Nhẫn giỗ ngày 12 tháng 7, Nguyễn Văn Thích giỗ ngày 5 tháng 6 và Nguyễn Thị Tần giỗ ngày 28 tháng 3.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)