Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16151
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Phúc Lâm xã An Trạch tổng Mĩ Trọng huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 80 cm, gồm 7 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 100 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Khải Định thứ 10 (1925).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc ông Nguyễn Thiệu Chu người trong xã cúng vào chùa Phúc Lâm 1 mẫu ruộng, 1 cái ao và 16 nguyên để sửa chùa và xin gửi giỗ cho bố mẹ. Quan viên, dân làng chấp thuận và lập bia ghi nhớ công ơn. Ghi họ và tên cùng các ngày giỗ, định lệ cúng giỗ như nghi thức.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)