Vố đề

Thông tin cơ bản

Vố đề
Kí hiệu: 8308/8309
Thác bản bia chùa Vĩnh An xã Xuân Hương huyện Bảo Lộc phủ Lạng Giang 諒江府保祿縣春香社永安寺, sưu tầm tại chùa Vĩnh An xã Xuân Mãn tổng Mỹ Thái phủ Lạng Giang tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 2 mặt, khổ 19 x 69 cm, gồm 17 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Thái thứ 2 (1721).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi họ và tên những người công đức, như: Hà Đăng Triêu và vợ Hà Thị Thanh, Ngô Đình Chính và vợ Hà Thị Lễ; đã góp tiền của, gỗ vào việc tạo dựng chùa Vĩnh An của xã Xuân Hương.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)