Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16300
Thác bản bia sưu tầm tại chùa thôn Thượng xã Giang Tả tổng Giang Tả huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 42 x 59 cm, gồm 13 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thiệu Trị thứ 4 (1844).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Ghi về tiểu sử sư chùa là Tỳ khưu Thanh Tuấn trụ trì chùa Phúc Khánh. Bà là con gái lão ông họ Nguyễn, năm 16 tuổi theo lệnh cha xuất gia đầu Phật ở chùa Phổ Quang. Sau nhiều năm tu hành chứng quả, bà về tu ở chùa Phúc Khánh. Khi bà 30 tuổi vào năm Bính Thân (1836), bà xuất tiền đúc 1 tòa tượng Cửu Long, 1 bình lư hương, sau lại quyên thập chúng phương góp tiền sửa chùa, đúc tượng. Nhà chùa dựng bia ghi công đức của bà.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)