Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16308
Thác bản bia xã Địch Lễ huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định 南定省美祿縣迪禮社, sưu tầm tại đình xã Địch Lễ tổng Đồng Phù huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 40 x 118 cm, gồm 16 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 6 (1931).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc vị Đại phu Binh bộ Tham tri Đô án viện Phó Ngự sử, Tuần phủ Ninh Bình là Phan Thu Viên cùng vợ họ Ngô đã cúng tiền 300 đồng cho xã Địch Lễ huyện Mĩ Lộc làm đường, sửa chùa, xây quán ngói, làm cầu đá, sắm đồ thờ, sửa miếu Đại Vương và cúng 4 mẫu ruộng làm ruộng tế tự. Quan viên, dân xã lập bia và suy tôn ông bà, cùng gia tiên và định lệ cúng giỗ mãi mãi.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)