Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16312
Thác bản bia sưu tầm tại đình xã Địch Lễ tổng Đồng Phù huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 77 x 110 cm, gồm 19 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 700 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 6 (1931).
Người soạn: Phan Đình Hòe 潘廷槐; học vị: Cử nhân khoa Canh Tý; chức vị: Binh bộ tham tri Phó đô Ngự sử phủ Ninh Bình.
Chủ đề :- Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc Tuần phủ Thu Viễn Phan Đình Hòe đại nhân cúng cho xã 11 mẫu ruộng và cúng cho bản tộc 5 mẫu tự điền, định lệ sử dụng số ruộng trên là giao cho các giáp cày cấy thu hoa lợi chi phí việc công của xã như vệ nông, khuyến học, sưu thuế, tế lễ… Nay lập bia ghi lại.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)