Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16313/16314
Thác bản bia xã Địch Lễ tổng Đồng Phù huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định 南定省美祿縣同符總迪禮社, sưu tầm tại xã Địch Lễ huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 2 mặt, khổ 67 x 100 cm, gồm 38 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 7 (1932).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Làng có miếu Tiên Chúa thờ vị minh phi đời Lý, do lâu ngày hư hỏng, Binh bộ Tham tri Tuần phủ Ninh Bình nhận Bắc đẩu Bội tinh là Thu Viên Phan Đình Hòe đại nhân cùng các quan viên chức sắc và dân làng đứng ra quyên góp tiền của xây một ngôi đình mới để dùng việc thờ thần và hội họp. Việc xây dựng chi phí hết 1528 đồng. Ghi họ và tên chư vị đóng góp, như ông Phan Đình Hòe cúng 594 nguyên, cùng nhiều người khác.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)