Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16315
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Liên Hoa xã Địch Lễ tổng Đồng Trù huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 23 x 50 cm, gồm 3 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 40 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 9 (1934).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc ông Phùng Tường Nguyên người trong làng đã cúng 1 sào ruộng và 30 nguyên để xã sửa chùa, và truy tiến cho vong linh bà Ngô Thị Trữ hiệu Diệu Cơ chân linh mất năm Giáp Tuất niên hiệu Bảo Đại thứ 9 (1934).

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)