Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16316
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Liên Hoa xã Địch Lễ tổng Đồng Phù huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 65 x 105 cm, gồm 20 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 9 (1934).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Trước ngày xã có ngôi chùa quay về hướng Nam và có miếu thờ ở bên cạnh. Nay ông Phan Đình Hòe cùng nhà sư chùa Nguyễn Thanh xuất tiền của đứng ra dựng xây lại chùa, miếu quay về hướng Tây và qui vào một nơi thờ. Ghi họ và tên chư vị cung tiến.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)