Vô Tự bi

Thông tin cơ bản

Vô Tự bi
無嗣碑
Kí hiệu: 8887/8888/8889
Thác bản bia thôn Nguyễn xã Hộ Xá huyện Chí Linh phủ Nam Sách 南策府至靈縣户舍社阮村, sưu tầm tại đình An Xá Tây tổng An Ninh huyện Thanh lâm phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 3 mặt, khổ 42 x 65 cm và 20 x 60 cm, gồm 19 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 27 (1766).
Người viết: Trần Thì Đạt 陳時達; học vị: Sinh đồ.
Chủ đề:
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Thôn Nguyễn xã Hộ Xá là một làng có phong tục thuần hậu của nước Đại Việt văn hiến. Vào thời kỳ loạn lạc những năm Canh Thân, Tân Dậu, làng bị tàn phá tan hoang. Sau hồi phục trở về, người giàu, người nghèo đùm bọc giúp đỡ nhau, làng mới đặt lệ, hàng năm lấy ngày 14 tháng 4 làm ngày giỗ chung cho những người làng không có con thừa tự, đồng thời giành ra số ruộng công mẫu 5 sào 10 thước để dùng cho ngày giỗ này. Có quy định cụ thể nghi thức, cỗ bàn ngày giỗ vô tự và diện tích, vị trí các thửa ruộng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)