Võng Châu đình kí

Võng Châu đình kí

Thông tin cơ bản

Võng Châu đình kí
網州亭記
Kí hiệu: 17302
Thác bản bia xã Đông Sơn huyện Đông Sơn 東山縣東山社, sưu tầm ở lầu Châu Phong núi Hàm Rồng tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 100 x 190 cm, gồm 28 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 12 (1900).
Người soạn: Vương Duy Trinh 王維貞; chức vị: Tổng đốc Thanh Hóa.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Năm Thành Thái thứ 10 (1898), Vương Duy Trinh khâm dụ triều đình về làm Tổng đốc Thánh Hóa, ông cho xây dựng đình Võng Châu trên núi Hàm Rồng. Đây là nơi có địa thế đẹp, các tao nhân mặc khách thường đến đây để đề thơ ngâm vịnh. Dựng bia ghi lại sự kiện.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)