Vũ Hội ký hậu bi

Vũ Hội ký hậu bi

Thông tin cơ bản

Vũ Hội ký hậu bi
武會忌后佛
Kí hiệu: 19927
Thác bản bia Canh Nậu tổng Hương Ngải huyện Thạch Thất phủ Quốc Oai 國威府石室縣香艾總耕耨社, sưu tầm tại Vũ chỉ xã Canh Nậu tổng Hương Ngải huyện Thạch Thất tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 70cm, gồm 17 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái Nhâm Dần (1902).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Sinh hoạt làng xã
– Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Trước đây bản tổng đã xây dựng một ngôi miếu, nay do lây ngày nmieeus đã hư hỏng, nên bản tổng muốn trùng tu lại lại hai bên tả hữu cho thâm phần khang trang. Khi đó, bà Phan Thị Ngọ là Chính thất của Phó quản cơ của tổng là Nguyễn Văn Điền đã cúng cho tổng là 120 quan tiền và sào ruộng. Nên được bản tổng bầu làm Hậu Hiền, có điều lệ cúng giỗ vị Hậu trong các dịp lễ tiết. Ghi rõ số ruộng và vị trí các thửa.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)