Vũ Thạch bi

Vũ Thạch bi

Thông tin cơ bản

Vũ Thạch bi
武石碑
Kí hiệu: 17119
Thác bản bia sưu tầm ở đình Vũ Thạch phố Gia Long Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 45 x 68 cm, gồm 18 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 350 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tân Mão Thành Thái thứ 3 (1891).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ngôi miếu của đền Vũ Thạch do hai người phụ nữ họ Nguyễn ở xã Đa Ngưu bỏ tiền của xây dựng, trải lâu ngày đã hư hại. Bà đồng họ Trần (nguyên là Trịnh) ở thôn Hạ xã Chúc Lý xuất tiền tu sửa lại, đồng thời tô tượng, đúc chuông, xin gửi giỗ cho ông bà, cha mẹ và bản thân. Ghi họ tên, húy hiệu, ngày giỗ của 5 người kể trên.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)