Vực quán tích lưu bi kí

Vực quán tích lưu bi kí

Thông tin cơ bản

Vực quán tích lưu bi kí
域館跡留碑記
Kí hiệu: 1963
Thác bản bia xã Sơn Lộ huyện Yên Sơn phủ Quốc Oai 國威府安山縣山路社, sưu tầm tại chùa Nhạc Lâm xã Sơn Lộ tổng Tiên Lữ phủ Quốc Oai tỉnh Sơn Tây
Thác bản 1 mặt, khổ 65 x 106 cm, gồm 39 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1400 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Cửu
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 29 (1768)
Người soạn: không ghi
Chủ đề: Xây dựng, trùng tu di tích
Tóm lược nội dung:
Dân các xã địa phương như Hoa Bản, Long Châu, An Quán xây ngôi quán Vực trên đường để khách bộ hành nghỉ chân Nay việc xong, lập bia đá ghi họ tên những người công đức để lưu truyền mãi mãi

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)