Xã lập bi/Lưu truyền phụng tự

Xã lập bi/Lưu truyền phụng tự

Thông tin cơ bản

Xã lập bi/Lưu truyền phụng tự
社立碑/流傳奉祀
Kí hiệu: 18065/18066
Thác bản bia sưu tầm ở ngoài đồng xã Hàm Giang huyện Cẩm Giàng Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 55 x 110 cm, gồm 44 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Quý Mão Cảnh Trị thứ 1 (1663).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Ông Đinh Văn Tả là người có nhiều công lao với dân với nước, ông đã cúng cho xã 37 mẫu ruộng và 2916 quan tiền đồng, để xã chi dùng vào việc công. Dân xã lại được phê chuẩn làm dân hộ nhi hàng năm lo việc cúng giỗ ông tại đình. Có bài minh ca ngợi công đức của ông.
Ghi chú: Bia mất 1 góc, nên mất một số chữ của 3 dòng đầu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)