Xã tắc an phong thiên hạ thái bình, Quốc gia trường cửu

Xã tắc an phong thiên hạ thái bình, Quốc gia trường cửu

Thông tin cơ bản

Xã tắc an phong thiên hạ thái bình, Quốc gia trường cửu
社則安豐天下太平國家長久
Kí hiệu: 20866/20867/20868
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Hưng Phúc xã Lục Độ tổng Đôn Lương huyện Cát Hải tỉnh Quảng Yên.
Thác bản 3 mặt, khổ 40 x 45 và 38 x 42 cm, gồm 27 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 250 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Thái thứ 2 (1721).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bia ghi công đức tu tạo đền thờ Liễu Hạnh ở bản xã. Có ghi danh sách các hội chủ công đức..

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)