Xuân Húc Phạm Hậu bi

Xuân Húc Phạm Hậu bi

Thông tin cơ bản

Xuân Húc Phạm Hậu bi
春旭范后碑
Kí hiệu: 13679
Thác bản bia sưu tầm ở xã Xuân Húc tổng Lương Điền phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 48 x 80cm, gồm 18 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 450 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 11 (1899).
Người soạn: Nguyễn Phan 阮璠; học vị: Tú tài.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Người họ Phạm ở xã Xuân Húc là người đức hạnh, có công đóng góp cho địa phương 500 quan tiền để chi dùng vào việc công và 6 sào ruộng. Quan viên và dân xã tôn bầu làm Hậu Thần. Ghi các thửa ruộng cúng và thể lệ cúng giỗ Hậu hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)