Xuân Lôi xã tu thiện đường bi ký

Xuân Lôi xã tu thiện đường bi ký

Thông tin cơ bản

Xuân Lôi xã tu thiện đường bi ký
春雷社修善堂碑記 Kí hiệu: 15413/15414
Thác bản bia xã Xuân Lôi tổng Hạ Ích huyện Lập Thạch立石縣下益總春雷社, sưu tầm ở đền đức Thánh Trần xã Xuân Lôi tổng Hạ Ích huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 40 x 78 cm, gồm 19 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 620 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 8 (1933).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Xã Xuân Lôi có ngôi đền thờ đức Thánh Trần, rất có linh ứng, được triều đình ban cấp sắc phong cho ngài nhưng chưa có ruộng để cầy cấy lo việc tế lễ trong năm. Nay bản đền kêu gọi các đệ tử cúng tiền ruộng để làm ruộng tế tự. Ghi họ và tên những người đã tiến cúng ruộng vào đền, ghi rõ số thước sào, ghi những ngày cúng tế tại đền trong năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)