Xuân thu tế hậu bi/Bản xã lập điều ước

Xuân thu tế hậu bi/Bản xã lập điều ước

Thông tin cơ bản

Xuân thu tế hậu bi/Bản xã lập điều ước
春秋祭后碑/本社立條約
Kí hiệu: 19545/19546
Thác bản bia xã Canh Hoạch tổng Thủy Cam huyện Thanh Oai phủ Ứng Hòa 應和府青威縣水甘總耕獲社, sưu tầm tại đình xã Canh Hoạch tổng Thủy Cam huyện Thanh Oai tỉnh Hà Đông.
Thác bản 2 mặt, khổ 71 x 103 cm, gồm 47 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Các vị Tư văn, thượng lão, trưởng thôn, trưởng làng cùng toàn thể mọi người trong bốn giáp lập bia đặt ruộng giỗ Hậu, xuân thu cùng hợp tế. Thường thì xưa nay người có công thì sẽ được hưởng báo đáp của hậu thế, có công với dân làng thì dân làng cũng sẽ báo đáp. Các vị hào phú trong thôn có công với dân thì dân sẽ truy ân mà thờ phụng, do là các vị đã xuất ruộng tư để cung tiến vào việc thờ tự. Có ghi danh sách cúng ruộng của 33 vị được giỗ Hậu tại thôn kèm số ruộng cung tiến. Bài minh 8 câu ca ngợi công lao của các vị này, kèm theo là các nghi tiết về việc cúng tế thờ tự.

5/5 (1 bình chọn)
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)