Xướng ca bi kí

Xướng ca bi kí

Thông tin cơ bản

Xướng ca bi kí
唱歌碑記
Kí hiệu: 16219
Thác bản bia xã Xuân Kỳ huyện Kim Hoa phủ Bắc Hà 北河府金華縣春琪社, sưu tầm tại đình xã Xuân Kỳ tổng Phù Lỗ huyện Kim Anh tỉnh Phúc Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 60 x 100 cm, gồm 21 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Gia Long thứ 13 (1814).
Chủ đề :- Sinh hoạt làng xã.
Người soạn: không ghi.
Tóm lược nội dung:
Ghi các điều lệ về lễ hội ở đình xã Xuân Kỳ huyện Kim Hoa phủ Bắc Hà rằng: mỗi kì hát xướng, tế lễ, ăn mừng diễn ra ở đình thì mọi người đều nộp 6 mạch tiền cổ…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)