Xướng trù bi văn

Xướng trù bi văn

Thông tin cơ bản

Xướng trù bi văn
唱籌碑文
Kí hiệu: 4199/4200
Thác bản bia thôn Trung Đích xã Thượng Trì huyện Từ Liêm phủ Quốc Oai 國威府慈廉縣上池社中的村, sưu tầm tại đình thôn Trung Đích tổng Thượng Trì huyện Từ Liêm tỉnh Hà Đông.
Thác bản 2 mặt, khổ 71 x 114 cm, gồm 42 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Tân , Đề .
Niên đại: Chính Hoà thứ 25 (1704).
Người soạn: Đào [Hoàng Thực] 陶黃實; học vị: Tiến sĩ; chức vị: Giám sát ngự sử.
Người viết chữ: Đào Hoàng Bảo 陶黃寶; chức tước: Đề lại.
Chủ đề:
Sinh hoạt làng xã.Tóm lược nội dung:
Đời thái bình thịnh trị, dân thường tổ chức vui chơi ca hát. Vì thế triều đình khuyến khích lệ hát trù, nhưng ngăn cấm lệ xung đình. Các giáo phường vẫn thường theo thói cũ, chuyên quyền đặt lệ thiết tịch để thu tiền hát trù, cứ một phần thu lấy nửa phần, khiến các ca kỹ rất sợ, hàng năm vào các kỳ nhập tịch ngày càng ít người tới tham gia ca hát. Quyền hát cửa đình thôn Trung Đích vốn thuộc quyền sở hữu truyền đời của ty giáo phường thôn Đại Đề xã Thượng Mỗ. Nay quan viên thôn Trung Đích gồm các ông Đào Hoàng Phú, Tiến sĩ Đào Hoàng Thực cùng các chức sắc trong làng đứng ra quyên góp được 120 quan tiền sử giao cho giáo phường mua về quyền hát cửa đình cho bản thôn, để từ nay dân làng được tự do tổ chức ca hát vào các kỳ nhập tịch, tế lễ thần và tu sửa đền miếu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)