Yên Hưng văn từ bi kí

Yên Hưng văn từ bi kí

Thông tin cơ bản

Yên Hưng văn từ bi kí
安興文祠碑記
Kí hiệu: 17423
Thác bản bia sưu tầm ở văn từ xã Yên Hưng tổng Hà Bắc huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 44 x 70 cm, gồm 15 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 450 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Kỷ Mão Bảo Đại thứ 14 (1939).
Người soạn: Lê Hữu Chỉ 黎有砥; chức tước: Tổng sư, Cửu phẩm văn giai.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ông Từ Đạm, người tỉnh Hà Đông, đỗ Tiến sĩ năm Thanh Thái thứ 16 (1914), làm Án sát Quảng Yên triệu tập các thân hào sắc mục xã Yên Hưng cùng nhau di dời văn từ hàng xã phía đông của chùa Đống Phúc. Đến năm Bảo Đại thứ 11 (1936) lại cùng nhau trang hoàng các đồ tế khí, long khám, câu đối… Từ đó văn từ trở thành nơi trang nghiêm, thờ các bậc tiên triết tiên hiền, chấn hưng phong hóa. Bèn lập bia ghi lại làm kỷ niệm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)