Yên Phú đình sáng lập dữ tán thành chi kỷ niệm bi

Yên Phú đình sáng lập dữ tán thành chi kỷ niệm bi

Thông tin cơ bản

Yên Phú đình sáng lập dữ tán thành chi kỷ niệm bi
安富亭創立與散成之紀念碑
Kí hiệu: 17065
Thác bản bia thôn Yên Phú phố Hàng Đồng 行同浦安富村, sưu tầm ở đình thôn Yên Phú phố Hàng Đồng Hà Nội.
Thác bản 1 mặt, khổ 57 x 98 cm, gồm 14 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 1 (1926).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Dân thôn Yên Phú phố Hàng Đồng có ngôi đình thờ vị tôn thần trải hơn trăm năm. Nay nhà nước bảo họ (Pháp) mở rộng đường, lấy vào phần đất đình. Các vị chức sắc của thôn mỗi người góp 50 đồng, hiệp cùng toàn dân xây lại ngôi đình mới. Công việc hoàn tất, lập bia ghi lại làm kỷ niệm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)