Chùa Bảo Ngạn (Tp. Việt Trì, Phú Thọ)

Chùa Bảo Ngạn (Tp. Việt Trì, Phú Thọ)

Thông tin cơ bản

Vị trí địa lý 

Chùa Bảo Ngạn tọa lạc tại xã Sông Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Lược sử

Chùa Bảo Ngạn vốn là một ngôi chùa cổ, tương truyền xưa kia vốn là thái ấp thang mộc của con gái vua Hùng, được chư Tổ kiến tạo thành chùa thờ Phật, là nơi ủ ấm tâm linh cho dân cư Phật tử cả một vùng rộng lớn. Trải qua các biến cố thăng trầm của thời gian, ngôi chùa đã thành một phế tích.

Từ chốn Tổ chùa Hương – Hà Tây, được Phật bổ  xứ về chùa Bảo Ngạn, Đại đức Thích Minh Thuận đã từng bước một, vừa kiên trì kiến tạo cả nền tảng vật chất và nền tảng tâm linh của chùa, vừa phát tâm vô quải ngại nỗ lực đóng góp cho công nghiệp hoằng pháp ở Phú Thọ. Ban đầu Thầy làm các lán nhà tạm, rồi từng bước 1 xây dựng giảng đường, nhà khách, nhà Tăng, nhà Tổ,…kiên cố, uy nghi.

Trường An cư kết hạ và các khóa tu, các lễ hội vẫn được khai mở tại đây. Như ong về tổ, Phật tử vân tập về tu học ngày một đông đúc. Nơi đây đã trở thành 1 chốn Già lam nổi tiếng trong vùng.

Kiến trúc

Trong năm 2008, Thầy trụ trì đã khơi dậy sự đoàn kết của Tăng Ni, Phật tử và nhân dân, với sự ủng hộ từ các cấp chính quyền và doanh nghiệp, để tái thiết ngôi chùa hưng thịnh. Sau gần hai năm công việc xây dựng và trang trí, với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng, do Công ty Cổ Phần Hợp Phát từ làng nghề truyền thống Sơn Đồng – Hoài Đức – Hà Nội làm chủ công, ngôi chùa đã hoàn thành một cách tráng lệ.

Chùa Bảo Ngạn có kiến trúc và thiết kế nội thất tuân theo phong cách Chân Tịnh kết hợp với Mật Tịnh đồng tu. Đặc biệt, nó có cung thờ Tổ Liên Hoa Sinh (padmasambhava) – một vị tổ quan trọng trong Mật tông Tây Tạng. Đại đức Minh Thuận, một trong những Pháp tử ưu tú của Tổ Viên Thành, được biết đến là người đã đưa Mật giáo trở lại Việt Nam vào năm 1992.

Kiến trúc của chùa Bảo Ngạn theo hình dáng của chữ “Công”, với tiền tế chồng lên nhau tạo thành tám mái. Hậu cung cũng có mười hai mái, với diện tích mặt sàn lớn hơn 500m2 và chiều cao lên tới 16,5 mét. Ngôi chùa hiện đứng vững uy nghi bên bờ sông Lô, gần cây cầu Việt Trì lịch sử.

_____________________

Các ngôn ngữ khác

Tiếng Anh (English)

Bao Ngan Pagoda, located in Song Lo commune, Viet Tri city, Phu Tho province, was originally an ancient pagoda built during the time of the Hung Kings. After going through many upheavals, the pagoda became a ruin. However, Venerable Thich Minh Thuan led the process of rebuilding the pagoda, combining the support of the community and local authorities. With a architectural style blending Pure Land and Esoteric Buddhism, along with a shrine dedicated to Padmasambhava, Bao Ngan Pagoda is modern and magnificent. Shaped like the word “Cong”, with eight front roofs and twelve back roofs, the pagoda stands as a symbol of survival and solemnity on the banks of the Lo River.

Tiếng Trung (Chinese)

宝义寺位于越南富川省越城市松骆社区,原本是一座古老的寺庙,建于雄王时代。经历了许多变故后,寺庙成为一座废墟。然而,慧觉法师领导了寺庙的重建过程,结合了社区和地方政府的支持。宝义寺采用了纯土和密宗佛教的建筑风格,还设有一座供奉莲花生大士的神龛,现代而宏伟。寺庙呈“工”字形状,有八个前屋顶和十二个后屋顶,是洛河岸边的生存和庄严的象征。

Tiếng Pháp (French)

Le temple de Bao Ngan, situé dans la commune de Song Lo, la ville de Viet Tri, dans la province de Phu Tho, était à l’origine un ancien temple construit à l’époque des rois Hùng. Après avoir traversé de nombreux bouleversements, le temple est devenu une ruine. Cependant, le Vénérable Thich Minh Thuan a dirigé le processus de reconstruction du temple, combinant le soutien de la communauté et des autorités locales. Avec un style architectural mêlant le bouddhisme pur et le bouddhisme ésotérique, ainsi qu’un autel dédié à Padmasambhava, le temple de Bao Ngan est moderne et magnifique. De forme semblable au mot “Cong”, avec huit toits avant et douze toits arrière, le temple se dresse comme un symbole de survie et de solennité sur les rives de la rivière Lo.

Chấm điểm
Chia sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)