Chùa Hương Phúc (Đại Hưng – Hà Nội)

Chùa Hương Phúc (Đại Hưng – Hà Nội)

Giới thiệu chung


“Hương vi hữu đức tu tam vô lậu học chi giới.
Phúc thị tự tâm hành lục độ pháp môn thủ đạt.”

Chùa Hương Phúc tọa lạc tại xã Đại Hưng, Huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Kiến trúc


Khởi công xây dựng cổng Tam quanđúc Đại hồng chung. Trên tinh thần trang nghiêm thanh tịnh nơi cảnh Phật, chùa Hương Phúc long trọng tổ chức lễ đúc Đại hồng chung và động thổ xây dựng cổng tam quan.

Bắt đầu với phần trống hội và văn nghệ chào mừng của các phật tử đến từ thôn nhà và clb nghệ thuật Chùa Thắng Nghiêm. Tiếp sau đó là trụ trì Chùa Hương Phúc tuyên đọc ý nghĩa đúc đại hồng chung và lời cảm ơn sâu sắc trước sự hiện diện của đông đảo chư Tôn, đức Tăng ni và Phật tử đã về dự đông đủ.

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm và thành tựu viên mãn dưới sự gia hộ của mười phương chư Phật và sự chứng minh của chư tôn đức Tăng Ni trong niềm hoan hỷ của bà con Phật tử và nhân dân địa phương.

Lễ hội và sự kiện


Pháp Hội Zambhala (Hoàng Tài Thần) – Khánh Đản Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.

Pháp hội BHAIṢAJYAGURU – DƯỢC SƯ PHẬT – Hành Trì Nghi Quỹ Hộ Ma.

Pháp hội BHAIṢAJYAGURU – DƯỢC SƯ PHẬT – Hành Trì Nghi Quỹ Quán Hạnh.

Khóa Lễ Tụng Kinh Dược Sư – Chúc Sớ Cầu An.

Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu.

 

Chấm điểm
Chia sẻ
1.Chùa Hương Phúc - xã Đại Hưng - Mỹ Đức (Nguồn _ FB Chùa Hương Phúc)

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Hiện vật
Nội dung đang được cập nhật.
Thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *