Chùa Phú Dẫn (Kỳ Anh, Hà Tĩnh)

Chùa Phú Dẫn (Kỳ Anh, Hà Tĩnh)

Giới thiệu

Nay Chùa Phú Dẫn ở làng Phú Dẫn, tổng Cấp Dẫn, là xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh.

Ngôi chùa cổ

Sách Đại Nam nhất thống chí chép: “Phía trước chùa, núi đá đứng sững như hình rồng, phượng, bên cạnh chùa có khe nước trong mát”.

Phế tích

Chùa bị bỏ hoang phế và không còn từ lâu.

Tham khảo

  • Trích sách “Chùa cổ Hà Tĩnh”, tác giả Thái Kim Đỉnh
Chấm điểm
Chia sẻ
logo_chonthieng

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.
Hình ảnh
Video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *