Thánh thất Phúc Đức (Quốc Oai, Hà Nội)

Thánh thất Phúc Đức (Quốc Oai, Hà Nội)

Vị rí


Thánh thất Phúc Đức tọa lạc tại thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

Lược sử


Thánh thất Phúc Đức cách Hà Nội khoảng 75km, hiện nay thuộc thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây, do Giáo Hữu Đầu Tộc Đạo Tạ Văn Hậu sanh năm 1931 xây dựng lại từ năm 1998, có đủ tam đài, tam ban đồng nhi lễ nhạc, với sự giúp đỡ to lớn về vật chất và tinh thần của Họ Đạo thánh thất Thủ Đô Hà Nội. Số đạo hữu hiện có khoảng 400 người. Ông Hậu nhập môn Cao Đài năm 1953 tại thánh thất Thăng Long (nay không còn) rồi đi lính, sau một thời gian, ông bị phỏng xăng phải nằm viện dài ngày và giải ngũ năm 1955Quảng Ngãi. Nhờ Giáo Sư Kỉnh giúp đỡ ông Hậu vào tu tại thánh thất Đức Phổ ở Quãng Ngãi chín năm. Sau đó ông được lệnh chuyển về Tòa Thánh làm việc tại văn phòng Lại Viện. Năm 1965 ông được bổ làm Đầu Tộc Đạo tại Diên Khánh ba năm, rồi được bổ làm Đầu Tộc Đạo Cao Lãnh năm năm. Trong thời gian này ông có công cất thánh thất Cao Lãnh và được thăng Ngọc Giáo Hữu. Hết hạn, ông được cử giữ chức Khâm Châu Đạo Cà Mau hai năm. Sau ngày 30-4-1975, Giáo Hữu Hậu về Tòa Thánh Tây Ninh.

Vào tháng 5-1975, con ông Hậu là Tạ Đức Trân sanh năm 1953, đi nghĩa vụ tại Nha Trang. Từ đây ông Trân gọi điện thoại về Tòa Thánh Tây Ninh bắt được liên lạc với cha. Mãi đến năm 1982, ông Trân mới đưa Giáo Hữu Ngọc Hậu Thanh về quê hương ở Phúc Đức để xây dựng thánh thất Phúc Đức hiện nay. Trước năm 1952 tại Phúc Đức đã có thánh thất Cao Đài thuộc Tây Ninh nhưng đã hư hoại.

Tham khảo


  • http://antruong.free.fr/BacDuKySu.html
Chấm điểm
Chia sẻ
2. Chùa Phúc Đức ( Nguồn Google Map)

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

pexels4035926