Tịnh Xá Ngọc Minh (Đức Trọng – Lâm Đồng)

Tịnh Xá Ngọc Minh (Đức Trọng – Lâm Đồng)

Giới thiệu chung


Tịnh Xá Ngọc Minh Tọa lạc tại thị trấn Lê Nghĩa, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng do Ni Trưởng Huỳnh Liên làm trụ trì. Chùa thuộc hệ phái Khất Sĩ.

Lễ Hội


Lễ cúng hội chung tại Tịnh xá Ngọc Minh, Ngày 17 tháng 7 năm 2019 (nhằm ngày 15 tháng 6 năm Kỷ Hợi) đã diễn ra lễ cúng hội chung tại Tịnh xá Ngọc Minh, Đức Trọng – Lâm Đồng theo truyền thống của Hệ phái Khất sĩ. Truyền thống ấy nói lên tinh thần đoàn kết, hòa hợp và truyền bá giáo lý đạo Phật Khất sĩ Việt Nam tại tỉnh Lâm Đồng.

Những lời giảng


Con đường hướng thượng là con đường tu tập chuyển hóa những nghiệp nhân bất thiện, hướng đến sự đoạn tận khổ đau, đạt đến quả vị giải thoát. Con đường hướng thượng ấy mà mỗi người là chủ nhân của chính mình và phải tự mình cất bước.

Qua lời giảng dạy của đức Thế Tôn, chúng ta phải ý thức được rằng, đời sống của mỗi người có hạnh phúc và thánh thiện hay không, không nằm ở sự nguyện cầu van xin, hay dựa dẫm vào một thế lực thần linh nào khác, hay ước vọng sự che chở của thế lực bên ngoài, mà ở chính sự tu tập của mỗi người, nếu mỗi người biết tu tập chuyển hóa những nghiệp ác thành nghiệp thiện.

Con người sinh ra trên cuộc đời này, có người được sống an vui hạnh phúc, có người lại chịu nhiều khổ đau bất hạnh, tất cả đau khổ hay hạnh phúc đều có sự tác động mật thiết của ý nghĩ, lời nói và việc làm của mỗi người. Nếu ai hành thiện pháp thì sẽ hưởng đời sống an lành hạnh phúc, trái lại nếu hành pháp bất thiện sẽ chuốc lấy khổ đau. Như vậy, hạnh phúc hay đau khổ là do chính mình quyết định không một ai khác can thiệp vào. Để nêu rõ vấn đề này Đức Phật đã nêu ra bốn hạng người ở đời: Thứ nhất hạng người từ bóng tối đi vào bóng tối. Thứ hai hạng người từ bóng tối đi ra ánh sáng. Thứ ba hạng người từ ánh sáng đi vào bóng tối. Thứ tư hạng người từ ánh sáng đang đi vào ánh sáng.

Bốn hạng người này rất cơ bản, hiểu được điều này chẳng những lợi ích cho thiện nam tín nữ mà còn lợi ích cho chư thiên và loài người, cho tất cả chúng sinh, hiểu được điều này này chúng ta có thể tìm được một con đường, một lối đi, để xứng đáng là đệ tử của Đức Phật.

Thứ nhất hạng người từ bóng tối đi vào bóng tối: Đức Phật ví dụ hạng người này đời trước không biết tu hành, không làm lành lánh dữ, không hiểu chánh pháp, không gặp được Tam bảo, sống trong bùn lầy tanh hôi này bước qua bùn lầy tanh hôi khác.

Thứ hai hạng người từ bóng tối đi ra ánh sáng: Đức Phật ví dụ như người này trước đây không làm lành, không quy y Tam bảo, không gặp thiện tri thức, ở trong bóng tối, làm những điều phi pháp, sinh ra trên cuộc đời này ở nơi biên địa hạ tiện, sinh ra trên cuộc đời này không có trí tuệ. May thay, đang ở trong bóng tối mà đi dần vào ánh sáng, hạng người này gặp được Tam bảo, nghe được chánh pháp, hiểu những công đức lành, luật nhân quả, cố gắng tu hành.

Thứ ba hạng người từ ánh sáng đi vào bóng tối: Đức Phật ví dụ hạng người này được trước có tu hành có giữ giới, có làm thiện, sinh ra trong cuộc đời này quan quyền, vua chúa, sự sung sướng thanh nhàn như cõi trời, tiền bạc dư ăn dư để, vợ đẹp con xinh, nhà lầu xe hơi, hưởng thụ vật chất một thời gian rồi sanh tâm kiêu ngạo, sanh tâm bỏn xẻn, sanh tâm xấu xí không biết tu tập, không gần thiện tri thức, hưởng hết phước không còn ở cảnh trần gian thì từ địa ngục này bước sang địa ngục khác, hạng người này Đức Phật ví dụ là đang ở từ ánh sáng đi vào bóng tối.

Thứ tư hạng người từ ánh sáng đang đi vào ánh sáng: Hạng người này đời trước hiểu được nhân quả báo ứng, cuộc sống chân thiện mỹ, cố gắng làm tất cả các việc lành, giờ sanh trong đời hiện tại được đẹp đẽ, giàu sang, được quan quyền vua chúa, sung sướng thanh nhàn như cõi trời.

Vì thế, hôm nay quý vị nghe được bốn hạng người này, y theo đó tu hành thì chúng ta sẽ thấy được chân lý. Quan điểm này của Đức Phật cho thấy cái nhìn mới mẻ của Ngài về con người và giá trị của con người, hơn hết là giá trị về một con đường hướng thượng. Như vậy, con đường hướng thượng, là con đường tu tập chuyển hóa những nghiệp nhân bất thiện, hướng đến sự đoạn tận khổ đau, đạt đến quả vị giải thoát. Con đường ấy, mỗi người là chủ nhân của chính mình và phải tự mình cất bước.

“Hạnh phúc thay Đức Phật ra đời

Hạnh phúc thay Pháp diễn lời cao xa

Hạnh phúc thay Tăng hợp hòa

Hạnh phúc thay dõng tiến và đồng tu”.

Sau thời pháp, quý Phật tử hiểu được nhiều ý pháp sâu xa, mầu nhiệm trong niềm hỷ lạc vô biên. 

NT. Phúc Liên dâng lời cảm tạ đến Chư Tôn thiền đức và mời toàn thể thiện nam tín nữ dùng cơm thân mật tại Tịnh xá Ngọc Minh sau bài thuyết giảng trên.

Tham khảo

  • https://nigioikhatsi.net/le-hoi/lam-dong:-le-cung-hoi-chung-tai-tinh-xa-ngoc-minh.html
  • https://www.viet-biz.com/t%E1%BB%8Bnh-x%C3%A1-ng%E1%BB%8Dc-minh_4m-093-853-33-08
Chấm điểm
Chia sẻ
1. Tịnh Xá Ngọc Minh - Lâm Đồng (Nguồn Google)

Bài viết

Bài viết đang được cập nhật

Nội dung chính

Thờ tự
Nội dung đang được cập nhật.
Nhân vật
Nội dung đang được cập nhật.
Lễ hội
Nội dung đang được cập nhật.
Hình ảnh
Video

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

pexels4035926