Mộc bản Tứ Phần Luật Sao Tư Trì Ký, Quyển 8, tờ 11-12 (Chùa Liên Phái – Hai Bà Trưng – Hà Nội)

Mộc bản Tứ Phần Luật Sao Tư Trì Ký, Quyển 8, tờ 11-12 (Chùa Liên Phái – Hai Bà Trưng – Hà Nội)

Xem thêm thông tin về chùa Liên Phái tại: https://chonthieng.com/dia-diem/chua-lien-phai-hai-ba-trung-ha-noi/

5/5 (1 bình chọn)
Chia sẻ
QR 03298 (2)
Hình ảnh
Địa điểm liên quan
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)