Ngày vía Phật Mẫu Chuẩn Đề (16/3 AL)

Ngày vía Phật Mẫu Chuẩn Đề (16/3 AL)

Giới thiệu chung


Chuẩn-đề (The Great Cundi Dharani) là từ phiên âm của chữ phạn Cundi, chữ nầy còn được phiên âm là Chuẩn-chi, Chuẩn-nê, có nghĩa là thanh tịnh; nói cho đủ là Chuẩn-đề Quan Âm, Chuẩn-đề Phật Mẫu, Phật Mẫu Chuẩn-đề hay Thất Cu-chi Phật Mẫu. Như vậy, Chuẩn-đề hay Chuẩn-đề Quan Âm chính là một trong những danh hiệu của Quan Âm Bồ-tát.

Ngày vía Phật Mẫu Chuẩn Đề 


Ngày Vía Phật Mẫu Chuẩn Đề diễn ra vào 16/3 âm lịch hằng năm.

“Khể thủ quy y Tô tất đế.
Đầu diện đảnh lễ Thất cu chi.
Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề.
Duy nguyện từ bi thùy gia hộ.
(Cúi đầu lạy pháp Tô tất đế
Chân thành đảnh lễ bảy ức Phật
Con nay ca ngợi Đức Đại Chuẩn Đề
Xin Ngài duỗi lòng từ bi gia hộ).
Nam mô tát đa nẫm, tam miệu tam bồ đà câu chi nẫm, đát diệt tha. Án, chiết lệ chủ lệ Chuẩn Đề ta bà ha”.

Vào ngày này, Phật tử và chúng sinh khắp nơi đều hướng về Phật để thể hiện lòng kính ngưỡng bằng các hoạt động cúng dường tượng Phật, tụng kinh Chuẩn Đề, khấn niệm Phật Mẫu Chuẩn Đề và tổ chức các buổi lễ thuyết giảng Phật pháp, làm việc thiện như phóng sinh, ăn chay, bố thí, giúp đỡ những người khó khăn… Việc thường xuyên tụng kinh, niệm Phật Mẫu Chuẩn Đề Vương Bồ Tát cũng sẽ giúp quý Phật tử tránh xa được những khổ đau, làm thiện tích đức được trời rồng hộ niệm, quả thành ngày càng lớn, có thể thoát khỏi dịch bệnh, đơn đau, tìm thấy bình an và yên tĩnh trong tâm hồn, người thấy cung kính, quỷ thần hộ trì vượt mọi gian nguy, hiểm ác.

Thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề


Theo như lời Đức Phật đã giảng giải, khi thờ phụng và tụng niệm bài chú Chuẩn Đề Vương Bồ Tát sẽ mang đến những phép màu kỳ diệu, những nguồn năng lượng siêu nhiên hướng đến giải thoát bản thân khỏi ải khổ nạn trốn trần gian muôn đời là cõi tạm. Tùy theo cấp độ niệm chú mà sẽ đưa chúng ta đến những điều khác nhau. Nhưng thần chú này chỉ linh nghiệm với những người tâm hướng Phật, ăn ở hiền lành, phúc đức. Còn đối với những kẻ gian ác, tâm cơ tà đạo thì khi thờ Phật Chuẩn Đề sẽ không gặp được may mắn. 

Thờ Phật Mẫu Chuẩn Đề và niệm thần chú 10 vạn biến thị trong giấc chiêm bao sẽ được chư Phật, Bồ Tát, Thanh VănDuyên Giác tự thấy trong miệng mửa ra vật đen. Nếu có ngũ nghịch tội thì sẽ không được thấy những hảo mộng như vậy. Nên tụng mãn 70 vạn biến thì sẽ được thấy những tướng như trước cho đến mộng thấy miệng mửa ra sắc trắng như sữa, cơm,… thời phải biết người đó tội diệt, được tướng thanh tịnh. Do đó, niệm Phật mang lại rất nhiều những điều tốt đẹp như vậy nên mỗi ngày chúng ta nên rèn luyện cho mình thói quen này.

Đồng thời tâm phải luôn thanh tịnh, một lòng hướng Phật và làm nhiều việc thiện tích đức, giúp người giúp đời thì việc thờ Phật Mẫu Chuẩn Đề mới được linh ứng, Ngài sẽ ban cho những người thành tâm một cuộc sống an nhàn, sung túc và tránh được hoạn nạn. 

Mỗi hành giả trên bước đường tu tập cần đặt trọn vẹn niềm tin và tâm thành kính lễ, trì niệm thần chú Phật Mẫu Chuẩn Đề để cầu Bồ Tát gia hộ, ngõ hầu vượt qua, thoát khỏi mọi chướng duyên, ma nghiệp là điều không thể thiếu trong các thời khóa công phu tu niệm hàng ngày của mỗi phật tử.

Tham khảo


  • https://vanhoaphatgiaovietnam.net/tin-tuc/single-post/phat-mau-chuan-de-vuong-bo-tat-238
  • https://sites.google.com/site/mainguyen2210storiestoponder/le-via-chu-phat-va-bo-tat/6–le-via-dhuc-chuan-dhe-bo-tat-16-03-al
  • https://dungquangha.com/y-nghia-ngay-via-phat-mau-chuan-de-vuong-bo-tat-16-3-al/

 

 

 

Chấm điểm
Chia sẻ
phatmauchuande--cund-bodhisattva-cund-__02_39989806962_o (1)

Thời gian tổ chức: Ngày 16 tháng 3 âm lịch hàng năm

Nội dung chính

Hình ảnh
Địa điểm tổ chức
Danh vị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)