Tiệc Chúa Bà Đệ Nhất Tây Thiên (10/5 AL)

Tiệc Chúa Bà Đệ Nhất Tây Thiên (10/5 AL)

Chúa Đệ Nhất Tây Thiên là một trong các vị chúa bói vô cùng linh thiêng. Chúa là người ban lộc bói toán và cúng lễ. Đền thờ chúa được xây dựng tại quê hương Tam Đảo. Hiện nay đây là một trong những điểm du lịch tâm linh thu hút nhiều du khách trên khắp cả nước đặc biệt trong mùa lễ hội chính của đền.

Dâng lễ đền Quốc Mẫu Tây Thiên


Lễ vật khi đến đền Chúa đệ nhất Tây Thiên nên sắm bao gồm 1 bó hoa, 1 đĩa quả gồm nhiều loại quả, 1 chai rượu nhỏ, 1 đĩa trầu cau, giấy tiền, xôi thịt và cánh sớ.

Sau khi dâng những thức lễ này trên ban thờ thánh, bạn chờ hết một tuần hương rồi hạ lễ. Riêng cánh sớ và giấy tiền đem đi hóa tại nơi hóa sớ của đền.

Hầu giá chúa Tây Thiên


Thông thường, trong lễ khai đàn mở phủ mà có dâng đàn Chúa Bói thì người ta thưởng thỉnh chúa về chứng tòa Đệ Nhất màu đỏ. Khi ngự đồng, chúa Tây Thiên mặc áo gấm màu đỏ với hoa văn thêu phượng tinh tế cùng với đó là cầm quạt khai quang cho con dân.

Lễ hội Chúa Đệ Nhất Tây Thiên được tổ chức vào ngày 10/5 âm lịch. Theo tương truyền đây là ngày chúa giáng hạ trần phàm. Do đó, ngày này người dân thường rước kiệu và làm lễ khấn chúa bà vô cùng long trọng.

Văn Chầu


Bản văn Chúa Đệ Nhất Tây Thiên gồm có hai bản.

Bản 1

Dâng văn tam vị Chúa Mường
Thỉnh Chúa đệ nhất Hùng Vương ngự về
Cổ triều Đinh, Lý, Trần, Lê
Sắc Phong thượng đẳng biển đề tối linh
Tây Thiên, Tam Đảo địa linh
Thạch Bàn, Chúa ngự cảnh thanh nhiệm màu
Nhang thơm thành kính quỳ tâu
Tiếng dâng một bản văn chầu Chúa Tiên
Chúa Bà đệ nhất Tây Thiên
Hùng Vương thánh tổ cầm quyền vào ra
Đại Đình, Tam Đảo quê nhà
Thông reo trúc hóa rườm rà tốt tươi
Dạo chơi non nước đôi nơi
Khi sang Cao Mại khi chơi Nguyệt Hồ
Có phen Chúa tới kinh đô
Phép hay biến hiện thần cơ nhiệm mầu
Sửa sang gương lược trầu cau
Thỉnh Chúa ngự đồng giáng thế lai lâm
Thử lòng trần thế chữ tâm
Thay quyền thiên địa cầm cân thăng bằng
Cứu cho thoát khỏi gian truân
Cứu cho thoát khỏi trầm luân đọa đầy
Trần gian lắm nỗi chua cay
Phúc mỏng nghiệp dày tâm tựa bóng đêm
Thành tâm van vái chúc nguyền
Tu nhân tích đức thánh tiên độ trì
Trước thời xét sở di âm phước
Sau thời xem tâm đức tu thân
Trên phù quốc dưới cứu dân
Khuông phù đệ tử thiên xuân thọ trường.

Bản 2

Nước Việt Nam có ngàn Đông Lộ
Cõi Bắc Kì có núi Tây Thiên
Dõi truyền thiên hạ ức niên
Ba vị tiên thánh giáng sinh giúp đời
Dân Sơn Đình là nơi sở tại
Thấy một người khí khái khôn ngoan
Mẫu phó cho phụng sự khói nhang
Nguyện cầu quốc thái dân an thuận hòa
Cảnh Thánh Bà long chầu hổ phục
Suối Giải Oan giải khúc minh trân
Trường sinh có nước tảy màu
Tảy cho thiên hạ đâu đâu được nhờ
Dù bốn mùa chim kêu phượng hót
Sáng một màu xanh ngắt cỏ hoa
Vui về nước chảy non ba
Bồng lai nước nhược chưa qua nhược nào
Thú thanh tao Thạch Bàn lồ lộ
Ngăn thiên nhang thoảng gió muôn năm
Thuyền đường chỉ Phật giáng lâm
Khắp miền thiên hạ thánh tâm
Linh uy khó nhọc tìm nơi biến hóa
Lại khen người tạc đá mà nên
Bầu trời cảnh Phật non Tiên
Thấy ngàn Tam Đảo Tây Thiên dị kì.
Hồ Bát Nhã thời thời bất cổ
Có nước Vàng, thác Bạc như in.
Có cầu, có nước sông truyền
Cửa đền phong nguyệt vô biên lầu lầu
Cảnh đua nhau bồng lai úc trúc
Lí thanh tao mọi thứ nở hoa.
Cảnh lên thay điểm bà sa
Mừng cây cổ thụ năm ba cội tùng
Đã minh nguyệt phong quang là thế
Tại văn hoa đuốc tuệ quan huy.
Thế gian liễu thế nan chi
Do lai quảng đại từ bi vô cùng.
Thụ sắc phong phò vua giúp nước
Lại hộ trì an quốc ban gia.
Tây Thiên bà Cả thượng tòa.
Tiệc trung thu nghinh về đền Cả
Giáp hai dân hương hỏa đền Trung.
Tam Dương hiệp hiệp chức tiên phong
Để lại ngũ phúc hương thông nước nhà.
Chính tiệc Bà thường tân đoan ngũ
Cứ ngày rằm lệ sớ muôn năm.
Hương hoa lễ vật mọi nơi
Mẫu anh linh, vọng bái Thánh Bà.
Ức niên hương hỏa lưu phương họa đồ.
Chốn Nam Bang ngàn dân kính chúc
Đức Thánh Bà hóa phép thần thông.
Cầu tài cầu lộc hữu dư
Cầu con cho được thượng vi tinh thần.
Nào là người văn nhân tài tử
Cũng là người nữ tú nam thanh.
Muốn vui lên đất Sơn Đình
Muốn cầu lên cửa anh linh nhà Bà.
Quốc thái hoa nhân dân yên lạc
Cửa anh linh danh tạ lập thiên
Cầu cho phú quý thiên niên
Thế nhi huynh đệ khang trường thiên thu.
Tống tai ách nghinh lai bách phúc
Đảo tất thông nguyện tam đa.
Lòng tin vọng vái Thánh Bà
Minh cường quốc phú dân hòa bình yên.
Chữ rằng thánh giáng nghe văn
Tấn Mẫu lưu lạc thiên thanh thọ trường
(Xa loan thánh giá hồi cung).

Tham khảo


  1. Oản Cô Tâm: https://oancotam.com/chua-de-nhat-tay-thien/
  2. Blog Tứ Phủ: /blog/tim-hieu-ve-cac-ngay-tiec-cua-tu-phu-cong-dong
Chấm điểm
Chia sẻ
Chúa Bà Đệ Nhất Tây Thiên (900 × 600 px)

Thời gian tổ chức: 10/5 âm lịch

Nội dung chính

Hình ảnh
Địa điểm tổ chức
Nội dung đang được cập nhật.
Danh vị
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)