Tiệc Đệ Nhị Vương Cô Đại Hoàng Công Chúa Chính Cung (5/5 AL)

Tiệc Đệ Nhị Vương Cô Đại Hoàng Công Chúa Chính Cung (5/5 AL)

Đệ Nhị Vương Cô là con gái thứ hai của Đại vương, cô tên Trần Thị Tĩnh (có thuyết Trần Thị Nguyên) thụy hiệu Đại Hoàng Quận chúa.

Ngày 5/5 âm lịch là một trong những ngày tiệc của Vương Cô Đôi.

Hầu Giá Đệ Nhị Vương Cô


Khi hầu về hàng Hội Đồng Trần Triều, giá Đệ Nhị Vương Cô hay được hầu nhất (vì cũng theo một số quan niệm, thì Đệ Nhị Vương Cô thường hay theo về bên Tứ Phủ, vậy nên những người hầu Trần Triều cùng với Tứ Phủ thường hay mở khăn giá Đệ Nhị Vương Cô).

Khi ngự đồng cô thường mặc trang phục giống như Vương Cô Nhất nhưng không phải màu đỏ mà là màu vàng, tuy nhiên cũng do ảnh hưởng của Tứ Phủ, một số nơi hầu Vương Cô Đôi lại mặc màu xanh, và hiện giờ thì đa phần người ta thường dùng màu xanh, khi ngự, cô dắt một chiếc kiếm và cờ lệnh sau lưng, còn tay thì cũng cầm một kiếm một cờ lệnh.

Trong hàng Trần Triều, cô là giá thứ 3 có làm phép để trừ tinh tróc tà, khi hầu cô người ta thường làm một số phép như: xiên lình (nghĩa là lấy chiếc ngạnh nhọn bằng sắt trắng, xiên từ má này sang má kia, bên trong miệng phải có ngậm quả cau. Tuy nhiên hiện giờ cách xiên lình này không mấy người làm được mà nếu có người nào hầu về cô làm phép xiên lình thì thường chỉ dùng hai chiếc ngạnh, đêm vào hai bên má rồi xoắn lại cho nó chọc sâu vào má chứ không xiên từ bên này sang bên kia như lối cổ), ngoài ra còn có phép tiến lửa tróc tà (nghĩa là người hầu về cô đốt một bó hương rồi cho vào mồm ngậm tắt, vậy nên còn gọi là ăn lửa).

Cô cũng thường được thờ với Đức Đại Vương trong các đền phủ. Nhưng riêng ở Đền Kiếp Bạc Đền Bảo Lộc, cô lại ngồi cận bên hữu của Đức Vương Phu Nhân. Ngày tiệc của Vương Cô Đôi là ngày 5/5 âm lịch. Trong khi hầu cô, văn thường hát những đoạn như:

“Cô Đôi tên hiệu Đại Hoàng
Quê cô Bảo Lộc, Thiên Trường, Trần Quan”

Bản văn Vương Cô Đại Hoàng


“Trên Non Đảo đùng đùng gió cuộn
Đỉnh Dược Sơn cuồn cuồn mây lồng
Lâu đài càn vị chính cung
Đào tiên đua nở non bồng khai hoa
Vương phi thấy sao sa đôi chiếc
Nhâm Tí niên truyền thuyết còn biên
Đang còn mơ mộng giấc tiên
Thấy đôi rồng ấp ở bên cạnh mình
Vương phi thấy tâm tình chuyển động
Sự lạ thường ứng mộng chiêm bao
Tháng năm mãn nguyệt thai bào
Sinh cô Đệ Nhị tốt sao lạ thường
Thái Hậu đặt hiệu Đại Hoàng
Thông minh chính trực sửa sang trong ngoài
Vua mới hỏi Đức Ông Ngũ Lão
Kết duyên lành trọn đạo quân vương
Đằng giang nghị tiệc đá vàng
Một nhà vinh hiển vạn bang yên lành
Phút chốc thấy mấy rồng gió chuyển
Trở ra về ngự chốn Thiên Thai
Có phen giá ngự lâu đài
Mày ngài mắt phượng thực người thần tiên
Có phen lên Vạn An Kiếp Bạc
Trở ra về Tức Mặc Thiên Trường
Tới đâu thời đấy kinh hồi
Ô Mã mất vía Phạm Nhan nạp mình
Có phen ngự chốn Thiên Đình
Độ thương đệ tử thực tình làm tôi
Vương cô Đệ Nhị ai tày
Ra vào coi sóc đêm ngày quân trung
Vẻ thanh tú giá trong ngọc đúc
Bẩm tư trời chính trực đoan trang
Gương soi phấn điểm dịu dàn
Tóc mây mườn mườn khăn ngang vấn đầu
cách yểu điệu mỹ châu dám đọ
Nhỡn song tinh soi tỏ thế gian
Áo thêu đôi sắc xanh vàng
lá non thua thắm hoa ngàn kém tươi
Ngẫm trần thế bao người tân khổ
Giá ngự đồng cứu trợ sinh nhân
Vương cô xuất thánh nhập thần
Thay quyền Vương Mẫu cầm cân thăng bằn
Trong cung ngọc hương đăng rực rỡ
Ngoài điện vàng nhị tự nguy nga
Thỉnh mời Đệ Nhị Vương Cô
Đêm ngày nhang khói phụng thờ trong cung”.

Tham khảo


  • https://tamlinhdaiviet.com/2021/06/14/vuong-co-de-nhi.html
  • https://tamlinh.org/nhi-vi-vuong-co-nha-tran-co-doi-nha-tran.html
Chấm điểm
Chia sẻ
Vương Cô Đệ Nhị (Meme (Vuông)) (900 × 600 px) (1)

Thời gian tổ chức: Ngày 5 tháng 5 âm lịch hàng năm...

Nội dung chính

Hình ảnh
Địa điểm tổ chức
Danh vị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)