Tiệc Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai (24/4)

Tiệc Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai (24/4)

Giới thiệu chung


Quan Đệ Tứ là vị quan lớn thuộc hàng thứ tư trong Ngũ Vị Tôn Quan Tứ Phủ và thường được thờ tự rất phổ biến tại các đền phủ trên cả nước. Ngài được nhân dân tôn xưng là Quan Đệ Tứ khâm sai quyền cai Tứ Phủ. Và được ban phong danh hiệu là Thiên Hựu Đại Vương Thượng Đẳng Thần Tối Linh.

Khánh tiệc Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai diễn ra vào ngày 24/4 AL hằng năm.

Ngự Giá Quan Đệ Tứ


Trong hàng Ngũ Vị Tôn Quan, Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai rất ít khi về ngự đồng. Chỉ những ngày lễ lớn tổ chức tại đền thờ chính của quan là đền Quan Lớn Đệ Tứ tại Hải Phòng thì ngài mới ngự đồng. Ngoài ra, tại những ngày tiệc lớn, khi lập đàn mở phủ, người ta cũng thỉnh quan về chứng đàn Địa Phủ. Đàn chứng gồm Long Chu, phượng mã, tượng phục, nghê quỳ,… tất cả những đàn này đều phải có màu vàng.

Khi về ngự đồng, ngài mặc áo vàng thêu rồng cùng hổ phù. Sau đó, ngài làm lễ tấu hương khai quang rồi chứng sớ điệp.

Một số lưu ý khi dâng lễ


Vào những ngày đầu xuân năm mới hay ngày tiệc Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai tức ngày 24 tháng 4 âm lịch, con hương trên khắp cả nước cùng tụ hội về đền quan dâng lễ. Các con hương đều chuẩn bị một mâm lễ đầy đủ các thức như một đĩa hoa, một đĩa quả nhiều loại quả, cơi trầu, quả cau, cút rượu, xôi thịt, giấy tiền, thẻ hương, cánh sớ và quanh oản thành kính dâng yết cửa ngài.

Văn khấn


Nam mô a di đà phật! (3 lần)

Hương tử chúng con thành tâm kính lạy đức Hiệu Thiên Chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Huyền cung cao Thượng đế

Kính lạy

Đức Cửu Trùng Thánh Vân lục cung công chúa

Đức Thiên tiên Quỳnh Hoa Liễu Hạnh Mã Hoàng công chúa, sắc phong Chế Thắng Hỏa Diệu Đại Vương, gia phong Tiên Hương Thánh mẫu

Đức đệ nhị đỉnh thượng cao sơn triều Mường Sơn tinh công chúa Lê Mại Đại Vương

Đức đệ tam Thủy phủ, Lân nữ Công Chúa 

Đức đệ tứ khâm sai Thánh Mẫu, tứ vị chầu bà, năm tòa quan lớn Mười dinh các quan

Con xin cung thỉnh Đệ Tứ Tôn Quan, mười hai Tiên Cô, mười hai thánh cậu, Ngũ hổ Đại tướng, Thanh Hoàng Bạch Xà Đại tướng.

Hôm nay là ….

Tín chủ con là ………..

Ngụ tại:…………………………

Cùng toàn thể gia đình đến điện (phủ, đền) chấp tay kính lễ khấu đầu vọng bái.

Lòng con thành khẩn, dạ con thiết tha kính dâng lễ vật con cúi xin các ngài xét thương cứu độ cho gia đình con tiêu trừ tai nạn điều lành thường tới, cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, cầu bình an được bình an. 

Nam mô a di đà phật! (3 lần)

Tham khảo


  • https://oancotam.com/quan-de-tu/
  • Wikipedia, Tứ Phủ: https://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%A9_ph%E1%BB%A7
  • Tứ phủ Thánh Mẫu: http://tuphuthanhmau.blogspot.com/2016/08/den-quan-de-tu-va-su-linh-thieng.html
  • Truyện xưa tích cũ: http://truyenxuatichcu.com/than-thoai-viet-nam/quan-lon-de-tu-quan-lon-kham-sai-quyen-cai-tu-phu.html
Chấm điểm
Chia sẻ
quan-lon-de-tu-kham-sai-la-ai-duoc-tho-o-dau

Thời gian tổ chức: Ngày 24 tháng 4 âm lịch hàng năm

Nội dung chính

Hình ảnh
Địa điểm tổ chức
Nội dung đang được cập nhật.
Danh vị

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

banner APP CHỐN THIÊNG 3 (60X90)