Thiền sư Thanh Nguyên

Giới thiệu


Sự kế thừa Tông Tào Động theo Thiền Uyển kế đăng lục của Thiền sư Như Sơn (Từ Sơn) soạn năm 1734 và thùy danh bất hủ của Thiền sư Pháp Minh hiệu Thiền Tâm soạn năm 1932 ghi lại theo phả hệ Tổ đình Hồng Phúc (Hòe Nhai) có ghi đời thứ 41 tông Tào Động có: 

– Thiền sư Khoan Giáo, tự Như Hòa, hiệu Thiện Cần.

– Thiền sư Khoan Thông, tự Chánh Trí, hiệu Thanh Quang.

– Thiền sư Giác Bản, tự Minh Nam, hiệu Thanh Nguyên. (Thiền sư Thanh Nguyên chính là Thiền sư Giác Bản, tự Minh Nam, hiệu Thanh Nguyên.)

Theo giới điệp, nơi tổ chức giới đàn là chùa Đại Quang. Tham khảo Tào Động chính tông lịch đại tổ sư khoa (bản chùa Hòe Nhai), thấy có chép:“Tào Động tông tứ thập nhất thế tổ Khoan Dực thiền sư thị Bắc Ninh Siêu Loại Nghi Giang Đại Quang tự khai sơn. Đệ tử dĩ hạ: Tỳ kheo Giác Thận (trụ Hoa Hội tự), Giác Kính, Giác Trí (trụ trì Tiêu Sơn Thiên Tâm tự), Giác Thông (Phúc Lâm tự), Giác Lĩnh, Giác Bản (An Phúc tự), Giác Lâm (Hồng Phúc thất đại trụ trì), Giác Hiệp, Giác Viên”. Tạm dịch: Thiền sư Khoan Dực tổ đời thứ 41 tông Tào Động khai sơn chùa Đại Quang, xã Nghi Giang, huyện Siêu Loại, tỉnh Bắc Ninh. Đệ tử của ngài dưới đây: Tỳ kheo Giác Thận (ở chùa Hoa Hội), Giác Kính, Giác Trí (trụ trì chùa Thiên Tâm, Tiêu Sơn), Giác Thông (chùa Phúc Lâm), Giác Lĩnh, Giác Bản (chùa An Phúc), Giác Lâm (trụ trì đời thứ 7 chùa Hồng Phúc), Giác Hiệp, Giác Viên.

Trong lòng điệp, ngoài phần trích dẫn kinh điển, căn cứ các năm lập giới đàn tại Trung Quốc là đến phần ghi chép về giới tử. Giới tử tên là Nguyễn Hữu Điều, tự Đạo Lịch. Lai lịch của giới tử được bản điệp cung cấp như sau: “Nay, tăng nhân Nguyễn Hữu Điều tự Đạo Lịch, người thôn Ngoại Quần, xã Đông Hào, huyện Giao Thủy, phủ Thiên Trường, đạo Sơn Nam, nước An Nam. Ngày 17 tháng 11 năm Canh Ngọ, sư phát bồ đề tâm đến chùa Phúc Lâm xin xuống tóc với A-xà-lê tự Giác Thông hiệu Chính Trí, nhận làm nghiệp sư. Đến ngày 17 tháng 11 năm Tân Mùi, đến chùa Linh Quang thọ sa-di giới, y chỉ bổn sư là A-xà-lê tự Giác Bản hiệu Thanh Nguyên chùa An Phúc; tháng 5 năm Bính Tý, A-xà-lê tự Giác Lâm chùa Hồng Phúc, Kinh sư. Trải qua giờ thìn ngày 8 tháng 4 m Kỷ Mão, lễ thỉnh Hòa thượng Khoan Nhân Phổ Tế chùa Kim Sa đến am Trung Đạo chùa Đại Quang thọ giới Tỳ-kheo. Đến nay, vào giờ Mùi ngày 8 tháng 4 năm Bính Tuất, lại thỉnh Hòa thượng Khoan Nhân chùa Quảng Nghiêm, núi Vạn Đức đến am Trung Đạo chùa Đại Quang thọ bồ-tát giới”.

Cơ duyên tu tập


Thiền sư Thanh Nguyên Giác Bản Minh Nam: thiền sư là đệ tử của Thiền sư Đạo Nguyên Khoan Dực, huynh đệ với ngài Thanh Bài Giác Đạo Tuân Minh Chính, người soạn Pháp Hoa đề cương, Bát Nhã trực chỉ. Trong giới điệp cho biết sư ở chùa An Phúc.

Thiền sư là người viết bài tựa cho sách Pháp Hoa Đề Cương của Thanh Đàm. Hai vị có lẽ cùng một bổn sư và một môn phái. Sau đây là bài kệ của Sư tán dương sách Pháp Hoa Đề Cương:

Hồ xanh trong biếc nảy sen thơm Minh Chánh nhất thừa đà quảng bá Đạo trung tâm yếu lại hoằng dương. Quần phương tỏ ngộ tâm viên tịnh Đại chúng đồng tham lý vĩnh trường Thanh tịnh sen kia ngời pháp giới Tự tánh Tỳ-lô khéo xiển dương.

(Bích thanh đàm xuất diệu liên hương Hoa mục chi tiêu tổng pháp cương Minh Chánh nhất thừa khai tố quảng Đạo trung tâm yếu thị hoằng dương. Quần phương hội ngộ viên tâm tịnh Chúng đẳng đế quan nhập lý trường Thanh tịnh liên hoa quang pháp giới Tỳ-lư tánh hải diễn chân thường.)

Bài tựa sách Pháp Hoa Đề Cương được viết vào tháng tám âm lịch năm 1820. Hai chữ Minh Chánh trong bài thơ là pháp hiệu của Thanh Đàm.

Tham khảo


  • Sách “Thiền uyển tập anh”, Lê Mạnh Phát, Viện nghiên cứu Phật học, Nhà xuất bản Văn học năm 1990.
  • Sách Thiền Sư Việt Nam, Thích Thanh Từ, DL 1999 PL 2543.
  • http://chuaxaloi.vn
  • http://thongtinxamxam.blogspot.com/2015/02/thien-su-ao-lich-phai-tao-ong-va-mot.html
Chấm điểm
Chia sẻ
Thiền sư Thanh Nguyên

Nội dung chính

Hình ảnh
Địa điểm liên quan
Nội dung đang được cập nhật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

pexels4035926