Hậu phật Đại Bi tự/Điền tỉnh lập bi kí

Hậu phật Đại Bi tự/Điền tỉnh lập bi kí

Thông tin cơ bản

Hậu phật Đại Bi tự/Điền tỉnh lập bi kí
後佛大悲寺/田井立碑記
Kí hiệu: 1649/1650/1651/1652
Thác bản bia xã Vân Canh huyện Từ Liêm phủ Quốc Oai 國威府慈廉縣雲耕社, sưu tầm tại chùa Đại Bi xã Vân Canh tổng Phương Canh huyện Từ Liêm tỉnh Hà Đông
Thác bản 4 mặt, khổ 43 x 64 cm và 11 x 65 cm, gồm 33 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Lợi
Niên đại: Vĩnh Hựu thứ 1 (1735)
Người soạn: Trần [Đồng] 陳同, hiệu Hòe Hiên cư sĩ; học vị: Tiến sĩ khoa Quý Sửu (niên hiệu Long Đức 2
_1733); chức vị: Lại khoa Cấp sự trung
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Hành trạng, công tích nhân vật
Sinh hoạt làng xã
Tóm lược nội dung:
Tín vãi Nguyễn Thị Trưng người thôn Kim Bảng thuộc bản xã, xuất tiền trùng tu chùa, xây thềm gạch, cúng 1 mẫu ruộng làm huệ điền Sau lại mua ruộng để đào giếng mới thay cho giếng cũ ở cạnh đình vốn nằm ở thế đất bất lợi nhân sinh và gây hỏa hoạn Hương lão bản thôn vui mừng bầu bà làm Hậu phật, nhân đó khắc vào bia đá để lưu truyền Có ghi các nghi thức cúng giỗ hàng năm, vị trí và diện tích các thửa ruộng cúng Mặt sau ghi bản giao ước của bản thôn lập năm Bảo Thái thứ 6 (1725) ghi nhận các thửa ruộng cúng tiến và quy định nghi thức cúng giỗ

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)