Kiến mưu phúc viễn thạch bi chi đồ

Kiến mưu phúc viễn thạch bi chi đồ

Kiến mưu phúc viễn thạch bi chi đồ
建謀福遠石碑之圖
Kí hiệu: 2692
Thác bản bia thôn Đông Khê xã Đan Phượng Thượng huyện Đan Phượng 國威府丹鳳縣丹鳳上社東溪村, sưu tầm tại đình thôn Đông Khê xã Đan Phượng huyện Đan Phượng tỉnh Hà Đông.
Thác bản 1 mặt, khổ 100 x 128 cm, gồm 23 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 10 (1689).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Sinh hoạt làng xã.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Quan viên thôn Đông Khê mua lại các khoản thu từ hát cửa đình vào các kỳ nhập tịch, tàng quy, cầu phúc nguyên là sở hữu của nhị giáp ty Giáo phường huyện Đan Phượng với giá 40 quan tiền cổ. Quy định từ nay, các khoản tiền xướng ca trù, tiền nhiêu trùm và cỗ bàn không phải chia cho nhị giáp ty Giáo phường như trước nữa. Phần cuối khắc bài ca chữ Hán ca ngợi đình Đông Khê.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post