Mãi trù văn khế chi bi

Mãi trù văn khế chi bi

Thông tin cơ bản

Mãi trù văn khế chi bi
買籌文絜之碑
Kí hiệu: 2689
Thác bản bia thôn Đông Khê xã Đan Phượng huyện Đan Phượng phủ Quốc Oai 國威府丹鳳縣丹鳳社東溪村, sưu tầm tại đình thôn Đông Khê xã Đan Phượng tổng Đan Phượng huyện Đan Phượng tỉnh
Hà Đông.
Thác bản 1 mặt, khổ 90 x 110 cm, gồm 25 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 750 chữ, không có hoa văn, có chữ húy: Cửu .
Niên đại: Chính Hòa thứ 9 (1684).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Hai giáp Thượng, Hạ Ty giáo phường huyện Đan Phượng trước nay sở hữu quyền hát cửa đình thôn Đông Khê. Vì nay mới có lệnh không được chia đều các khoản tiền trù và cỗ bàn trong các dịp lễ tiết trong năm nên thiếu tiền chi dùng, bởi vậy mới bán quyền sở hữu đó cho thôn Đông Khê với giá 40 quan tiền cổ. Từ nay cửa đình Nhị Khê thuộc về sở hữu của thôn Đông Khê, vào các dịp lễ tiết, nếu có dịp các đội ca trù ở nới khác đến tham gia thi tuyển trúng cách, giáo phường bản huyện không được cấm đoán hay sách nhiễu đòi hỏi các khoản tiền trù, tiền trùm và chia cỗ bàn.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)
Post